wyjść

1(opuścić miejsce) sortir

Wyszedłem z domu o ósmej rano.
Je suis sorti (de la maison) à huit heures du matin.
ʒə sɥi sɔʀti (də la mεzɔ̃) a ˈɥit œʀ dy matε̃
Już wyszedł do pracy.
Il est déjà parti au travail/travailler.
il ε deʒa paʀti o tʀavaj/tʀavaje
Wyszła przed godziną.
Elle est partie il y a une heure., Cela fait une heure qu'elle est partie.
εl ε paʀti ilja yn œʀˌ s(ə)la fε yn œʀ kεl ε paʀti
Zanim wyjdziesz, zgaś światło.
Éteins avant de partir.
etε̃ avɑ̃ də paʀtiʀ
Proszę wyjść!
Allez-vous-en, s'il vous plaît !, Partez, s'il vous plaît !
alevuzɑ̃ˌ sil vu plε !ˌ paʀteˌ sil vu plε !
Wyjdź na świeże powietrze.
Va prendre de l'air frais.
va pʀɑ̃dʀ də lεʀ fʀε
Słońce wyszło zza chmur.
Le soleil est apparu.
lə sɔlεj εtapaʀy
Wyjdziesz za mnie?
Tu veux m'épouser ?
ty vø mepuze ?
Album wyjdzie w przyszłym miesiącu.
L'album sort le mois prochain.
lalbɔm sɔʀ lə mwa pʀɔʃε̃
Wyszło na jaw, że...
Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...
il setaveʀe kəˌ il se tʀuve kə
Wyszedłem z formy.
Je manque d'entraînement.
ʒə mɑ̃k dɑ̃tʀεnmɑ̃
To już wyszło z mody.
Ce n'est plus à la mode., C'est déjà démodé., C'est déjà passé de mode.
sə nε ply a la mɔdˌ se deʒa demɔdeˌ se deʒa pɑse də mɔd
Wyjdziesz z tego. (z choroby itp.)
Tu t'en sortiras.
ty tɑ̃ sɔʀtiʀa
Nie mogę wyjść ze zdumienia.
J'en reviens pas.
ʒɑ̃ ʀəvjε̃ pɑ

2(udać się) se passer bien, réussir

To nie wyjdzie.
Ça ne va pas marcher.
sa nə va pɑ maʀʃe
Nie wyszło to tak, jak planowałem.
Ça n'a pas marché comme je l'avais prévu.
sa na pɑ maʀʃe kɔm ʒə lavε pʀevy
Zdjęcia wyszły ładnie.
Les photos sont réussies.
le fɔto sɔ̃ ʀeysi
Na jedno wychodzi.
C'est du pareil., Ça revient au même.
se dy paʀεjˌ sa ʀəvjε̃ o mεm