wpływ

effet m, influence f, impact m

On ma na nią dobry/zły wpływ.
Il a une bonne/mauvaise influence sur elle.
il a yn bɔn/mɔvεz ε̃flyɑ̃s syʀ εl
To nie ma na to żadnego wpływu.
Cela n'y a aucune influence.
s(ə)la ni a okyn ε̃flyɑ̃s
Miało to negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Cela avait une influence négative sur l'environnement.
s(ə)la avε yn ε̃flyɑ̃s negativ syʀ lɑ̃viʀɔnmɑ̃
To wywarło na mnie ogromny wpływ.
Ça m'a fortement influencé.
sa ma fɔʀtəmɑ̃ ε̃flyɑ̃se
Łatwo ulega wpływom.
Il se laisse facilement influencer.
il sə lεs fasilmɑ̃ ε̃flyɑ̃se
Pod wpływem tych zmian...
Sous l'influence de ces modifications/changements..., Sous l'effet de ces modifications/changements...
su lε̃flyɑ̃s də se mɔdifikasjɔ̃/ʃɑ̃ʒmɑ̃ˌ su lefε də se mɔdifikasjɔ̃/ʃɑ̃ʒmɑ̃
wywierać wpływ
exercer son influence
εgzεʀse sɔnε̃flyɑ̃s
jazda pod wpływem alkoholu
conduite sous l'effet/influence de l'alcool
kɔ̃dɥit su lefε/ε̃flyɑ̃s də lalkɔl