praca

travail m -aux, (zadanie) tâche f, (pot.) boulot m

Szukam pracy.
Je cherche du travail., Je cherche un emploi.
ʒə ʃεʀʃ dy tʀavajˌ ʒə ʃεʀʃ œ̃nɑ̃plwa
To jest lekka/ciężka praca.
C'est un travail facile/difficile.
setœ̃ tʀavaj fasil/difisil
Jest teraz bez pracy.
Il est maintenant sans travail.
il ε mε̃t(ə)nɑ̃ sɑ̃ tʀavaj
Ma dobrze płatną pracę.
Elle a un travail bien payé.
εl a œ̃ tʀavaj bjε̃ peje
To wymaga dużo pracy.
Cela coûte beaucoup de travail.
s(ə)la kut boku də tʀavaj
Bierzmy się do pracy!
Mettons-nous au travail !
metɔ̃nu o tʀavaj !
Praca idzie bardzo powoli.
Le travail avance très lentement.
lə tʀavaj avɑ̃s tʀε lɑ̃tmɑ̃
O której godzinie zaczynasz pracę?
À quelle heure est-ce que tu commences à travailler ?
a kεl œʀ εs kə ty kɔmɑ̃s a tʀavaje ?
Rzuciłem pracę.
J'ai quitté mon emploi.
ʒe kite mɔnɑ̃plwa
Wylali go z pracy.
Il s'est fait virer.
il se fε viʀe
Był całkowicie pochłonięty swoją pracą.
Il était complètement absorbé par son travail.
il etε kɔ̃plεtmɑ̃ apsɔʀbe paʀ sɔ̃ tʀavaj
Zawalili mnie pracą.
On m'a imposé beaucoup de travail.
ɔ̃ ma ε̃poze boku də tʀavaj
Obronił pracę magisterską.
Il a soutenu son mémoire de maîtrise.
il a sut(ə)ny sɔ̃ memwaʀ də metʀiz
Nie kwapi się do pracy.
Il fuit le travail.
il fɥi lə tʀavaj
Bez pracy nie ma kołaczy.
On n'a rien sans rien.
ɔ̃ na ʀjε̃ sɑ̃ ʀjε̃
Jak postępują prace w kwestii...?
Ça avance, le... ?
sa avɑ̃sˌ lə... ?
Odrobiłeś już pracę domową?
Tu as déjà fini (avec) tes devoirs (à la maison) ?
ty ɑ deʒa fini (avεk) te d(ə)vwaʀ (a la mεzɔ̃) ?
podpisać umowę o pracę
signer un contrat de travail
siɲe œ̃ kɔ̃tʀa də tʀavaj
praca dorywcza
petit boulot
p(ə)ti bulo
praca biurowa
travail de bureau
tʀavaj də byʀo
praca fizyczna
travail physique
tʀavaj fizik
prawidłowa praca serca
rythme cardiaque régulier
ʀitm kaʀdjak ʀegylje