podobnie

pareillement, de manière semblable

Były podobnie ubrane.
Elles étaient habillées de manière semblable.
εlzetε abije də manjεʀ sɑ̃blabl
Wyglądają podobnie.
Ils se ressemblent.
il sə ʀ(ə)sɑ̃bl
Podobnie jak ja nie znosi komedii.
Il déteste les comédies, comme moi.
il detεst le kɔmediˌ kɔm mwa
Jestem pewien, że postąpiłbyś podobnie.
Je suis sûr que tu aurais procédé comme moi.
ʒə sɥi syʀ kə ty oʀε pʀɔsede kɔm mwa