dotyczyć

kogoś/czegoś concerner, regarder qqn/qqch, se rapporter à qqn/qqch

To cię nie dotyczy.
Cela ne te concerne pas.
s(ə)la nə tə kɔ̃sεʀn pɑ
To dotyczy nas wszystkich.
Ça nous concerne tous.
sa nu kɔ̃sεʀn tus
Ciebie to również dotyczy.
Ça s'applique aussi à toi.
sa saplik osi a twa
Te przepisy dotyczą tylko obcokrajowców.
Ces règlements ne concernent que les étrangers.
se ʀεglmɑ̃ nə kɔ̃sεʀn kə lezetʀɑ̃ʒe
Wszyscy, których to dotyczy...
Tous concernés...
tus kɔ̃sεʀne