główny

princip|al/-ale -aux, essent|iel/-ielle, en chef

Jako danie główne zostanie podany...
Notre plat principal sera...
nɔtʀ pla pʀε̃sipal s(ə)ʀa
W roli głównej/rolach głównych...
Avec dans le rôle principal/les rôles principaux...
avεk dɑ̃ lə ʀol pʀε̃sipal/le ʀol pʀε̃sipo
główny bohater czegoś
personnage principal de qqch, protagoniste m de qqch
pεʀsɔnaʒ pʀε̃sipalˌ pʀɔtagɔnist
główna droga/ulica
route/avenue principale, grande route/avenue
ʀut/av(ə)ny pʀε̃sipalˌ gʀɑ̃d ʀut/av(ə)ny