poniżej

czegoś au-dessous de qqch

Poniżej znajdują się wszystkie szczegóły.
Vous trouverez tous les détails ci-dessous.
vu tʀuv(ə)ʀe tule detaj sid(ə)su
Drużyna zagrała poniżej swoich możliwości.
L'équipe n'a pas joué aussi bien qu'elle aurait pu.
lekip na pɑ ʒwe osi bjε̃ kεl oʀε py
pięć stopni poniżej zera
cinq degrés au-dessous de zéro
sε̃dəgʀe od(ə)su də zeʀo
cios poniżej pasa
coup bas
ku bɑ