informacja

information f, renseignement m, indication f

Zasięgnąłem informacji na jego temat.
Je me suis renseigné sur lui.
ʒə mə sɥi ʀɑ̃sεɲe syʀ lɥi
To są informacje poufne.
Ce sont des informations confidentielles.
sə sɔ̃ dezε̃fɔʀmasjɔ̃ kɔ̃fidɑ̃sjεl
Gdzie jest informacja turystyczna?
Où se trouve l'office de tourisme ?
u sə tʀuv lɔfis də tuʀism ?
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz...
Pour les informations plus détaillées voir...
puʀ lezε̃fɔʀmasjɔ̃ ply detaje vwaʀ
źródło informacji
source d'informations
suʀs dε̃fɔʀmasjɔ̃
informacje z pierwszej ręki
informations de première main
ε̃fɔʀmasjɔ̃ də pʀəmjεʀ mε̃