ostrożny

prud|ent/-ente, précautionn|eux/-euse, (o postępowaniu itp.) avis|é/-ée

Bądź ostrożny!
Sois prudent !, Fais attention !
swa pʀydɑ̃ !ˌ fε atɑ̃sjɔ̃ !
Powinieneś być ostrożniejszy.
Tu devrais être plus prudent.
ty dəvʀε εtʀ ply pʀydɑ̃
Ostrożność przede wszystkim.
Surtout prudemment.
syʀtu pʀydamɑ̃
Ostrożności nigdy nie za wiele.
Prudence est mère de sûreté.
pʀydɑ̃s ε mεʀ də syʀte