grozić

komuś czymś menacer qqn de qqch

Groził mi pięścią.
Il me montrait le poing.
il mə mɔ̃tʀε lə pwε̃
Grozili, że zabiją zakładników.
Ils menaçaient de tuer les otages.
il mənasε də tɥe lezɔtaʒ
(Wciąż) grozi jej niebezpieczeństwo.
Elle est (toujours) en danger.
εl ε (tuʒuʀ) ɑ̃ dɑ̃ʒe
Groziło jej, że straci pracę.
Elle risquait de perdre son emploi.
εl ʀiskε də pεʀdʀ sɔnɑ̃plwa
Grozi mu aż sześć lat więzienia.
Il risque jusqu'à six ans de prison.
il ʀisk ʒyska sizɑ̃ də pʀizɔ̃