odpowiedzialny

za kogoś/coś responsable de qqn/qqch

Kto jest za to odpowiedzialny?
C'est à la charge de qui ?, Qui en est le responsable ?
seta la ʃaʀʒ də ki ?ˌ ki ɑ̃nε lə ʀεspɔ̃sabl ?
To oni są za to odpowiedzialni.
C'est eux les responsables.
se ø le ʀεspɔ̃sabl
Kto jest odpowiedzialny za ten wypadek?
Qui est responsable de cet accident ?
ki ε ʀεspɔ̃sabl də sεt aksidɑ̃ ?
Jest odpowiedzialnym młodym człowiekiem.
C'est un jeune homme responsable.
setœ̃ ʒœn ɔm ʀεspɔ̃sabl
Pracuję na odpowiedzialnym stanowisku.
J'occupe un poste de confiance.
ʒɔkyp œ̃ pɔst də kɔ̃fjɑ̃s
Jest odpowiedzialny za...
Il est responsable de...
il ε ʀεspɔ̃sabl də
być odpowiedzialnym za coś
être en charge de qqch
εtʀ ɑ̃ ʃaʀʒ