otwarty

ouv|ert/-erte

Sklep jest otwarty całą noc/całą dobę.
Le magasin est ouvert toute la nuit/24 heures sur 24.
lə magazε̃ εtuvεʀ tut la nɥi/vε̃tkatʀ œʀ syʀ vε̃tkatʀ
Gapił się z otwartą buzią.
Il restait bouche bée.
il ʀεstε buʃ be
Doszło do otwartej wymiany poglądów.
On a eu un franc échange de vues.
ɔ̃na y œ̃ fʀɑ̃ eʃɑ̃ʒ də vy
Przywitali nas z otwartymi ramionami.
Ils nous ont accueillis à bras ouverts.
ilznuzɔ̃ akœji a bʀɑzuvεʀ
Okno było otwarte na oścież.
La fenêtre était grand ouverte.
la f(ə)nεtʀ etε gʀɑ̃tuvεʀt
dzień otwartych drzwi
journée porte(s) ouverte(s)
ʒuʀne pɔʀt uvεʀt