bezpośrednio

directement, immédiatement

To cię bezpośrednio dotyczy.
Cela te concerne directement.
s(ə)la tə kɔ̃sεʀn diʀεktəmɑ̃
Ten pociąg jedzie bezpośrednio do Kopenhagi.
C'est le train direct pour Copenhague.
se lə tʀε̃ diʀεkt puʀ kɔpənag
Czy jest jakieś bezpośrednie połączenie do/na...?
Il y a une correspondance pour... ?
ilja yn kɔʀεspɔ̃dɑ̃s puʀ... ?