więcej

plus

Przytył mniej więcej siedem kilo.
Il a pris environ sept kilos.
il a pʀi ɑ̃viʀɔ̃ sεt kilo
Ten sport zyskuje coraz więcej zwolenników.
Ce sport devient de plus en plus populaire.
sə spɔʀ dəvjε̃ də plyzɑ̃ ply pɔpylεʀ
Na drogach ginie coraz więcej ludzi.
De plus en plus de gens meurent sur les routes.
də plyzɑ̃ ply də ʒɑ̃ mœʀ syʀ le ʀut
Co więcej...
Et en plus...
e ɑ̃ plys
dwa razy więcej pieniędzy/przyjaciół
deux fois plus d'argent/d'amis
dø fwa plys daʀʒɑ̃/dami
nigdy więcej
jamais plus
ʒamε ply
mniej więcej
plus ou moins
plyzu mwε̃
im więcej, tym lepiej
plus il y en a, mieux c'est
plyzil jɑ̃naˌ mjø se
więcej szczęścia niż rozumu
plus de chance que de raison
plys də ʃɑ̃s kə də ʀεzɔ̃
coraz więcej
de plus en plus
də plyzɑ̃ ply