sądzić

juger, (uważać) penser

Co pan(i) o tym sądzi?
Qu'en pensez-vous ?
kɑ̃ pɑ̃sevu ?
Przyjdzie? – Nie sądzę.
Il viendra ? – Je ne crois pas.
il vjε̃dʀa ? - ʒə nə kʀwa pɑ
Zrobi to? – Tak sądzę.
Il va le faire ? – Je crois que oui.
il va lə fεʀ ? - ʒə kʀwa kə ˈwi
Sądzę, że tak/nie.
Je crois que oui/non.
ʒə kʀwa kə ˈwi/nɔ̃
Nie wiem, co mam o tym sądzić.
Je ne sais que penser de tout cela.
ʒə nə sε kə pɑ̃se də tu s(ə)la
Sądząc po jego minie...
À en juger d'après la tête qu'il fait...
a ɑ̃ ʒyʒe dapʀε la tεt kil fε