stosować

coś utiliser, employer qqch

Rób to, co uważasz za stosowne.
Fais comme bon te semble., Fais ce que bon te semblera.
fε kɔm bɔ̃ tə sɑ̃blˌ fε sə kə bɔ̃ tə sɑ̃bl(ə)ʀa
Zasadę tę stosuje się w przypadku, gdy...
La règle s'applique si...
la ʀεgl saplik si
stosować się do regulaminu
s'adapter aux règles
sadapte o ʀεgl