najwyżej

le plus haut, (nie więcej niż) tout au plus, au maximum

Kto skoczy najwyżej?
Qui sautera le plus haut ?
ki sot(ə)ʀa lə ply ˈo ?
Poczekam najwyżej pół godziny.
J'attendrai une demi-heure au maximum.
ʒatɑ̃dʀe yn d(ə)miœʀ o maksimɔm
Wypiłem co najwyżej trzy piwa.
J'ai bu trois bières au maximum.
ʒe by tʀwɑ bjεʀ o maksimɔm
Będzie to kosztować najwyżej pięćdziesiąt dolców.
Ça va coûter cinquante piastres, pas plus.
sa va kute sε̃kɑ̃t piastʀˌ pɑ plys
jak najwyżej
aussi haut que possible
osi ˈo kə pɔsibl
najwyżej położone jezioro świata
le lac le plus haut du monde
lə lak lə ply ˈo dy mɔ̃d