światło

lumière f, (sygnalizacyjne) feu m

Nie świecą panu/pani przednie światła.
Vos feux avants ne marchent pas.
vo fø avɑ̃t nə maʀʃ pɑ
Zapal światło.
Allume la lumière.
alym la lymjεʀ
To widać tylko w świetle dziennym.
On ne peut le voir que pendant le/qu'en plein jour.
ɔ̃ nə pø lə vwaʀ kə pɑ̃dɑ̃ lə/kɑ̃ plε̃ ʒuʀ
Nie czytajcie przy słabym świetle.
Ne lisez pas en lumière faible.
nə lize pɑ ɑ̃ lymjεʀ fεbl
Stój, czerwone światło.
Arrête-toi, le feu est rouge.
aʀεttwaˌ lə fø ε ʀuʒ
Przejechał na czerwonym świetle.
Il a brûlé un feu rouge.
il a bʀyle œ̃ fø ʀuʒ