lubić

kogoś/coś aimer (bien) qqn/qqch

Co lubisz robić?
Qu'est-ce que tu aimes faire ?
kεs kə ty εm fεʀ ?
Nie lubię go.
Je ne l'aime pas.
ʒə nə lεm pɑ
Lubię śpiewać.
J'aime chanter.
ʒεm ʃɑ̃te
Lubię jeździć na rowerze.
J'aime faire du vélo.
ʒεm fεʀ dy velo
Co lubisz najbardziej?
Qu'est-ce que tu aimes le plus ?
kεs kə ty εm lə ply ?
Jakie jedzenie najbardziej lubisz?
Quel est ton plat préféré ?
kεl ε tɔ̃ pla pʀefeʀe ?
Jest lubiana wśród dzieci.
Elle est populaire auprès des enfants., Les enfants l'aiment beaucoup.
εl ε pɔpylεʀ opʀε dezɑ̃fɑ̃ˌ lezɑ̃fɑ̃ lεm boku
Lubię jeździć na nartach, on z kolei lubi pływać.
Moi, j'aime faire du ski tandis que lui, il aime nager.
mwaˌ ʒεm fεʀ dy ski tɑ̃di kə lɥiˌ il εm naʒe
Lubi kwiaty, szczególnie róże.
Elle aime les fleurs, les roses en particulier.
εl εm le flœʀˌ le ʀɔz ɑ̃ paʀtikylje
Nie lubię mówić o sobie.
Je n'aime pas parler de moi-même.
ʒə nεm pɑ paʀle də mwamεm
Co kto lubi.
À chacun son dû.
a ʃakœ̃ sɔ̃ dy
Życie lubi robić niespodzianki.
La vie est pleine de surprises.
la vi ε plεn də syʀpʀiz
Co najbardziej lubisz (w)...?
Qu'est-ce que tu aimes le plus (chez)... ?
kεs kə ty εm lə ply (ʃe) ?
Ponieważ wiem, że tego nie lubisz...
Sachant que tu ne l'aimes pas...
saʃɑ̃ kə ty nə lεm pɑ