propozycja

projet m, proposition f

Mam propozycję.
J'ai une proposition.
ʒe yn pʀɔpozisjɔ̃
Czy są jakieś propozycje?
Il y a des propositions ?
ilja de pʀɔpozisjɔ̃ ?
Z radością przyjąłem jego propozycję.
J'ai accueilli chaleureusement sa proposition.
ʒe akœji ʃalœʀøzmɑ̃ sa pʀɔpozisjɔ̃
Otrzymała propozycję wyjazdu do Kanady.
On lui a proposé un voyage au Canada.
ɔ̃ lɥi a pʀɔpɔze œ̃ vwajaʒ o kanada
niestosowna propozycja
proposition inconvenante
pʀɔpozisjɔ̃ ε̃kɔ̃v(ə)nɑ̃t