wiedzieć

savoir, connaître

Wiesz to na pewno?
Tu en es sûr ?
ty ɑ̃n- syʀ ?
Nie wiedziałem o tym.
Je n'étais pas au courant.
ʒə netε pɑ o kuʀɑ̃
Wiedziałem!
Je le savais bien !
ʒə lə savε bjε̃ !
Nie wiem, co powiedzieć.
Je ne sais pas quoi dire.
ʒə nə sε pɑ kwa diʀ
Nigdy nic nie wiadomo.
On ne sait jamais.
ɔ̃ nə sε ʒamε
Wiedziałem o tym już wcześniej.
Je le savais à l'avance/d'avance.
ʒə lə savε a lavɑ̃s/davɑ̃s
Za dużo wie.
Il sait beaucoup trop de choses.
il sε boku tʀo də ʃoz
Wiesz, czy tylko się domyślasz?
Tu le sais ou tu devines ?
ty lə sε u ty dəvin ?
Wszyscy o tym wiedzą.
Le monde entier le sait.
lə mɔ̃d ɑ̃tje lə sε
Nie wiem od czego zacząć.
Je suis débordé.
ʒə sɥi debɔʀde
Nie wiem, co robić. (jestem niezdecydowany)
Je ne sais pas sur quel pied danser.
ʒə nə sε pɑ syʀ kεl pje dɑ̃se
Czy wie coś pan(i) o...?
Vous avez des nouvelles de... ?
vuzave de nuvεl də... ?
Wie pan(i)...
Vous savez...
vu save
Nie wiadomo, czy...
On ignore si..., On ne sait pas si...
ɔ̃niɲɔʀ siˌ ɔ̃ nə sε pɑ si
O ile wiem...
(Pour) autant que je sache..., À ma connaissance...
(puʀ) otɑ̃ kə ʒə saʃˌ a ma kɔnεsɑ̃s
Wiesz co...
Tu sais quoi...
ty sε kwa
Gdybym tylko wiedziała...
Si seulement je savais...
si sœlmɑ̃ ʒə savε
Z tego co wiem...
Si je sais bien...
si ʒə sε bjε̃