zobowiązać

kogoś do czegoś obliger qqn à qqch

Jestem im niezmiernie zobowiązany za...
Je leur suis très/bien obligé pour...
ʒə lœʀ sɥi tʀε/bjε̃ ɔbliʒe puʀ
Byłbym panu/pani zobowiązany, gdyby...
Vous m'obligeriez beaucoup en..., Je vous serais reconnaissant de bien vouloir...
vu mɔbliʒ(ə)ʀje boku ɑ̃ˌ ʒə vu s(ə)ʀε ʀ(ə)kɔnεsɑ̃ də bjε̃ vulwaʀ
To nas zobowiązuje do...
Cela nous oblige à...
s(ə)la nuzɔbliʒ a