rozum

raison f

To go nauczyło rozumu.
Ça l'a assagi.
sa la asaʒi
Na mój rozum, tu gdzieś musi być błąd.
À mon avis, il doit y avoir une faute.
a mɔnaviˌ il dwa i avwaʀ yn fot
Zachowuje się, jakby pozjadała wszystkie rozumy.
Elle se croit tout savoir.
εl sə kʀwa tu savwaʀ
Chyba mu rozum odjęło.
Il a dû perdre la tête.
il a dy pεʀdʀ la tεt
Idźcie po rozum do głowy!
Prenez conseil de la raison !
pʀəne kɔ̃sεj də la ʀεzɔ̃ !
wziąć coś na chłopski rozum
user du gros bon sens
yze dy gʀo bɔ̃ sɑ̃s
przemówić komuś do rozumu
ramener qqn à la raison
ʀam(ə)ne a la ʀεzɔ̃