właśnie

juste en ce moment, (dokładnie) exactement, justement

Właśnie o tobie rozmawiamy.
Nous sommes en train de parler de toi.
nu sɔmɑ̃ tʀε̃ də paʀle də twa
Właśnie wróciłem.
Je viens de rentrer.
ʒə vjε̃ də ʀɑ̃tʀe
Właśnie, że nie!
Mais pas du tout !, Bien/Tout au contraire !
mε pɑ dy tu !ˌ bjε̃/tu o kɔ̃tʀεʀ !
Wyglądałem właśnie przez okno.
J'étais en train de regarder par la fenêtre.
ʒetε ɑ̃ tʀε̃ də ʀ(ə)gaʀde paʀ la f(ə)nεtʀ
Jesteś w samą porę, właśnie zaczęliśmy.
Tu tombes pile, on vient de commencer.
ty tɔ̃b pilˌ ɔ̃ vjε̃ də kɔmɑ̃se
Właśnie to powiedział.
Il vient de le dire.
il vjε̃ də lə diʀ
Dlaczego właśnie ja?
Pourquoi moi ?
puʀkwa mwa ?
A właśnie, że tam pójdę!
Sûrement que j'irai, na !
syʀmɑ̃ kə ʒiʀeˌ na !
Właśnie mieliśmy wychodzić...
Nous étions sur le point de partir...
nuzetjɔ̃ syʀ lə pwε̃ də paʀtiʀ