rozbić

briser, casser

Nie rozbij tego.
Ne le casse pas.
nə lə kɑs pɑ
Rozbił to na kawałki.
Il l'a mis/réduit en morceaux.
il la mi/ʀedɥi ɑ̃ mɔʀso
Rozbił sobie głowę.
Il s'est cassé la tête.
il se kɑse la tεt
Czy możemy tu rozbić namiot?
Peut-on monter/planter une tente ici ?
pøtɔ̃ mɔ̃te/plɑ̃te yn tɑ̃t isi ?