ogół

ensemble m, total m

Umiesz sobie to w ogóle wyobrazić?
Tu peux imaginer ça ?, Tu peux imaginer une telle chose ?
ty pø imaʒine sa ?ˌ ty pø imaʒine yn tεl ʃoz ?
Co mnie to w ogóle obchodzi?
Qu'est-ce que ça peut bien me faire ?
kεs kə sa pø bjε̃ mə fεʀ ?
Zyski wyniosły ogółem 50 milionów.
Les bénéfices se sont élevés à 50 millions.
le benefis sə sɔ̃tel(ə)ve a sε̃kɑ̃t miljɔ̃
To mnie w ogóle nie dziwi.
Cela ne m'étonne pas du tout.
s(ə)la nə metɔn pɑ dy tu
Na ogół nie jest zbyt rozmowny.
D'habitude, il n'est pas très bavard.
dabitydˌ il nε pɑ tʀε bavaʀ
Ogółem jesteś mi winien sto złotych.
Tu me dois cent zlotys au total.
ty mə dwa sɑ̃ zlɔti o tɔtal
Co to w ogóle ma znaczyć?!
Que signifie tout ceci ?
kə siɲifi tu səsi ?
Pewnie się spóźni, o ile w ogóle przyjdzie.
Il va sûrement être en retard, si tant est qu'il vienne.
il va syʀmɑ̃ εtʀ ɑ̃ ʀ(ə)taʀˌ si tɑ̃ ε kil vjεn
Wyobrażasz sobie w ogóle, jak...?
Tu as une idée de... ?
ty ɑ yn ide də... ?
ogólnie rzecz biorąc
de manière générale, dans l'ensemble
də manjεʀ ʒeneʀalˌ dɑ̃ lɑ̃sɑ̃bl
... i w ogóle.
... et tout (et tout).
... e tu (e tu)