mowa

langue f, langage m

Nie ma mowy!
Pas question !
pɑ kεstjɔ̃ !
Odebrało mi mowę.
Je suis resté sans voix.
ʒə sɥi ʀεste sɑ̃ vwɑ
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
La parole est d'argent et le silence est d'or.
la paʀɔl ε daʀʒɑ̃ e lə silɑ̃s ε dɔʀ
O wilku mowa.
Quand on parle du loup...
kɑ̃tɔ̃ paʀl dy lu
dzieci z zaburzeniami mowy
enfants ayant des troubles du langage
ɑ̃fɑ̃ εjɑ̃ de tʀubl dy lɑ̃gaʒ
mowa ciała
langage du corps
lɑ̃gaʒ dy kɔʀ