odbić

relancer, (odzwierciedlić) refléter, (skopiować) (photo)copier

Ich kłótnie odbijają się na dzieciach.
Leurs disputes affectent leurs enfants.
lœʀ dispyt afεkt lœʀzɑ̃fɑ̃
Udało nam się odbić wszystkich jeńców.
On a réussi à libérer tous les captifs.
ɔ̃na ʀeysi a libeʀe tule kaptif
Te wydarzenia odbiły się szerokim echem na całym świecie.
Ces événements ont eu un retentissement dans le monde entier.
sezevenmɑ̃ ɔ̃ y œ̃ ʀ(ə)tɑ̃tismɑ̃ dɑ̃ lə mɔ̃d ɑ̃tje
Odbiło ci?
Tu as déjanté ?, Tu es fou ?
ty ɑ deʒɑ̃te ?ˌ ty e fu ?
odbić od brzegu
larguer les amarres, appareiller
laʀge lezamaʀˌ apaʀeje