jusqu'à

Doczytałem aż dotąd.
Je l'ai lu jusqu'ici.
ʒə le ly ʒyskisi
Poczekam, aż przyjdzie.
J'attendrai jusqu'à ce qu'il arrive.
ʒatɑ̃dʀe ʒyska sə kil aʀiv
Poszedłbym aż na koniec świata.
J'irais jusqu'au bout du monde.
ʒiʀε ʒysko bu dy mɔ̃d
strach pomyśleć, co się mogło stać.
Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer.
ʒə noz mεm pɑ imaʒine sə ki oʀε py sə pɑse
aż za dużo
plus qu'assez
ply kase