wysoki

haut/haute, (o człowieku) grand/grande, de haute taille

Jaka jest najwyższa góra na świecie?
Quelle est la montagne la plus haute du monde ?
kεl ε la mɔ̃taɲ la ply ˈot dy mɔ̃d ?
Chodzi na wysokich obcasach.
Elle met/chausse des talons hauts.
εl mε/ʃos de talɔ̃ ˈo
Temperatury są rekordowo wysokie.
Les températures battent des records.
le tɑ̃peʀatyʀ bat de ʀ(ə)kɔʀd
Pochodził z wyższych sfer.
C'était un homme du grand monde.
setεtœ̃nɔm dy gʀɑ̃ mɔ̃d
Mam wysokie ciśnienie.
J'ai de la tension.
ʒe də la tɑ̃sjɔ̃
Stawiają wysokie wymagania odnośnie...
Ils sont très exigeants sur...
il sɔ̃ tʀεzεgziʒeɑ̃ syʀ
Wysokie bezrobocie jest spowodowane...
Le chômage élevé est dû à...
lə ʃomaʒ el(ə)ve ε dy a
Już najwyższy czas zabrać się za...
Il est grand temps de se mettre à...
il ε gʀɑ̃ tɑ̃ də sə mεtʀ a
w wyższych sferach
dans la haute société
dɑ̃ la ˈot sɔsjete
wyższe/najwyższe piętro
étage supérieur/dernier étage
etaʒ sypeʀjœʀ/dεʀnje etaʒ
najwyżsi działacze (organizacji)
les plus hauts représentants
le ply ˈo ʀ(ə)pʀezɑ̃tɑ̃
najwyższa dozwolona prędkość
vitesse maximale autorisée
vitεs maksimal ɔtɔʀize
wysokie temperatury
températures élevées
tɑ̃peʀatyʀ el(ə)ve
wysoka śmiertelność
haut taux de mortalité
ˈo to də mɔʀtalite