przynajmniej

(tout) au moins, du moins, pour le moins

Powinieneś tego przynajmniej spróbować.
Il faut l'essayer au moins une fois.
il fo leseje o mwε̃ yn fwa
Potrzebuje przynajmniej 45 głosów.
Il lui faut 45 voix au minimum.
il lɥi fo kaʀɑ̃tsε̃k vwɑ o minimɔm
Przynajmniej raz w tygodniu chodzę na basen.
Je vais à la piscine au moins une fois par semaine.
ʒə vε a la pisin o mwε̃ yn fwa paʀ s(ə)mεn