zająć

occuper, (czas) prendre (du temps)

Zajęte. (miejsce itp.)
Occupé.
ɔkype
To miejsce jest chyba zajęte, jest tam czyjaś torba.
La place doit être prise, il y a un sac.
la plas dwa εtʀ pʀizˌ ilja œ̃ sak
Zajęła trzecie miejsce.
Elle a pris la troisième place.
εl a pʀi la tʀwɑzjεm plas
Amerykańskie oddziały zajęły miasto.
Des troupes américaines ont occupé la ville.
de tʀup ameʀikεn ɔ̃ ɔkype la vil
Zajął (moje) miejsce.
Il a occupé ma chaise.
il a ɔkype ma ʃεz
To zajmuje dużo czasu.
Ça va prendre beaucoup de temps.
sa va pʀɑ̃dʀ boku də tɑ̃
Ile czasu ci to zajmie?
Combien de temps est-ce que ça va te prendre ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εs kə sa va tə pʀɑ̃dʀ ?
To nie zajmie dużo czasu.
Ce ne sera pas long.
sə nə s(ə)ʀa pɑ lɔ̃
zająć stanowisko wobec czegoś
adopter une position face à qqch
adɔpte yn pozisjɔ̃