pewny

cert|ain/-aine, sûr/sûre

To jeszcze nic pewnego.
C'est encore loin d'être certain.
setɑ̃kɔʀ lwε̃ dεtʀ sεʀtε̃
Jestem pewny, że...
Je suis fermement/fortement persuadé que...
ʒə sɥi fεʀməmɑ̃/fɔʀtəmɑ̃ pεʀsɥade kə
Nie jestem pewny, czy...
Je ne suis pas sûr que...
ʒə nə sɥi pɑ syʀ kə
Jak możesz być tak pewny?
Comment est-ce que tu peux être si sûr ?
kɔmɑ̃ εs kə ty pø εtʀ si syʀ ?
Nie byłbym taki pewny.
Je ne serais pas si certain.
ʒə nə s(ə)ʀε pɑ si sεʀtε̃
Nie jestem tego całkiem pewny.
Je n'en suis pas sûr., Je ne le sais pas positivement.
ʒə nɑ̃ sɥi pɑ syʀˌ ʒə nə lə sε pɑ pozitivmɑ̃
Powoli, ale pewnie.
Qui va lentement va sûrement., Lentement mais sûrement.
ki va lɑ̃tmɑ̃ va syʀmɑ̃ˌ lɑ̃tmɑ̃ mε syʀmɑ̃
Jedna rzecz jest pewna...
Une chose est sûre..., Une chose est certaine...
yn ʃoz ε syʀˌ yn ʃoz ε sεʀtεn
w pewnych okolicznościach
dans certaines circonstances
dɑ̃ sεʀtεn siʀkɔ̃stɑ̃s
do pewnego stopnia
dans une certaine mesure
dɑ̃zyn sεʀtεn m(ə)zyʀ
w pewnym sensie
dans un certain sens
dɑ̃zœ̃ sεʀtε̃ sɑ̃s