otworzyć

ouvrir

Proszę otworzyć!
Ouvrez (la porte) !
uvʀe (la pɔʀt) !
Nikt nie otwierał.
Personne n'a ouvert (la porte).
pεʀsɔn na uvεʀ (la pɔʀt)
Drzwi otwierają się automatycznie.
La porte s'ouvre automatiquement.
la pɔʀt suvʀ ɔtɔmatikmɑ̃
Proszę otworzyć oczy/usta.
Ouvrez les yeux/la bouche.
uvʀe lezjø/la buʃ
Chciałbym otworzyć rachunek/konto.
J'aimerais ouvrir un compte.
ʒεmʀε uvʀiʀ œ̃ kɔ̃t
Macie/Mają jeszcze otwarte?
C'est encore ouvert ?
setɑ̃kɔʀ uvεʀ ?
To mi otworzyło oczy.
Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.
sa ma uvεʀ lezjøˌ sa ma detʀɔ̃pe