traktować

traiter

Dobrze nas traktują.
Ils nous traitent bien.
il nu tʀεt bjε̃
Źle ją traktuje.
Il la traite mal., Il la maltraite., Il la rudoie.
il la tʀεt malˌ il la maltʀεtˌ il la ʀydwa
Traktuje go jak dziecko.
Elle le traite comme un bébé.
εl lə tʀεt kɔm œ̃ bebe
Nie będziesz jej traktować w taki sposób!
Tu ne vas pas la traiter ainsi !
ty nə va pɑ la tʀete ε̃si !
Traktujesz to zbyt poważnie.
Tu le prends trop au sérieux.
ty lə pʀɑ̃ tʀo o seʀjø
Potraktował to jako obelgę.
Il l'a pris comme une offense.
il la pʀi kɔm yn ɔfɑ̃s
Traktował ich z góry.
Il le prenait de haut avec eux., Il les traitait avec dédain.
il lə pʀənε də ˈo avεk øˌ il le tʀεtε avεk dedε̃
Książka traktuje o globalnym ociepleniu.
Le livre traite du réchauffement global.
lə livʀ tʀεt dy ʀeʃofmɑ̃ glɔbal
Sztuka traktuje o problemie alkoholizmu.
La pièce traite du problème d'alcoolisme.
la pjεs tʀεt dy pʀɔblεm dalkɔlism
traktować kogoś jak powietrze
ignorer complètement qqn
iɲɔʀe kɔ̃plεtmɑ̃