wytrzymać

supporter, endurer, (przetrwać) résister

Wytrzymaj!
Accroche-toi !
akʀɔʃtwa !
Nie wiem, jak długo to wytrzymam.
Je ne sais pas combien de temps je peux tenir le coup.
ʒə nə sε pɑ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ʒə pø t(ə)niʀ lə ku
Czy to wytrzyma próbę czasu?
Ça résistera à l'épreuve du temps ?
sa ʀezist(ə)ʀa a lepʀœv dy tɑ̃ ?
Czasami nie da się tego wytrzymać.
Parfois/Des fois, c'est insupportable.
paʀfwa/de fwaˌ setε̃sypɔʀtabl
To jest nie do wytrzymania.
C'est insupportable.
setε̃sypɔʀtabl
To wytrzyma porównanie z...
Cela soutient la comparaison avec...
s(ə)la sutjε̃ la kɔ̃paʀεzɔ̃ avεk