lepiej

mieux

Bywało lepiej.
J'ai connu des jours meilleurs.
ʒe kɔny de ʒuʀ mεjœʀ
Lepiej późno niż wcale.
Mieux vaut tard que jamais.
mjø vo taʀ kə ʒamε
Czuję się (już) znacznie lepiej.
Je me sens beaucoup mieux.
ʒə mə sɑ̃boku mjø
Jest coraz lepiej.
Ça va de mieux en mieux.
sa va də mjøzɑ̃ mjø
Tym lepiej!
Tant mieux !
tɑ̃ mjø !
im wcześniej, tym lepiej
le plus tôt sera le mieux
lə ply to s(ə)ʀa lə mjø