inaczej

autrement, différemment

Inaczej się nie da.
On ne peut pas le faire autrement., Il n'y a pas d'autres moyens.
ɔ̃ nə pø pɑ lə fεʀ otʀəmɑ̃ˌ ilnja pɑ dotʀ mwajε̃
Spróbuj inaczej.
Essaye de le faire différemment/autrement.
esεj də lə fεʀ difeʀamɑ̃/otʀəmɑ̃
Są traktowani inaczej niż...
Ils les traitent différemment que...
il le tʀεt difeʀamɑ̃ kə
jeśli nie podano inaczej
sauf indication contraire
sof ε̃dikasjɔ̃ kɔ̃tʀεʀ
inaczej mówiąc
autrement dit
otʀəmɑ̃ di
inaczej (zwany)
alias, autrement appelé
aljasˌ otʀəmɑ̃ ap(ə)le
Daj mi to, bo inaczej...
Donne-le-moi, sinon...
dɔnləmwaˌ sinɔ̃