chodzić

1(poruszać się) marcher, aller, (na wykłady itp.) fréquenter

Zwykle chodzę pieszo.
D'habitude, je vais à pied.
dabitydˌ ʒə vε a pje
Lubi chodzić na zakupy.
Elle aime faire les magasins.
εl εm fεʀ le magazε̃
Często chodzimy na grzyby.
On va souvent aux champignons.
ɔ̃ va suvɑ̃ o ʃɑ̃piɲɔ̃
Chodźmy na piwo.
Allons prendre une bière., Et si on allait boire une bière ?
alɔ̃ pʀɑ̃dʀ yn bjεʀˌ e si ɔ̃nalε bwaʀ yn bjεʀ ?
Zwykle chodzi w swetrze.
D'habitude, il porte un pull.
dabitydˌ il pɔʀt œ̃ pyl
Chodzisz z kimś?
Tu sors avec quelqu'un ?
ty sɔʀ avεk kεlkœ̃ ?
Chodził tam i z powrotem.
Il marchait de long en large.
il maʀʃε də lɔ̃ ɑ̃ laʀʒ
Chodzą plotki, że...
On dit que...
ɔ̃ di kə
Chodziłem na kurs...
J'ai suivi un cours de...
ʒe sɥivi œ̃ kuʀ də

2o coś s'agir de qqch

O co chodzi?
Qu'est-ce qui se passe ?
kεs ki sə pɑs ?
O co ci chodzi?
Tu as un problème ou quoi ?
ty ɑ œ̃ pʀɔblεm u kwa ?
Nie o to chodzi.
Là n'est pas la question.
la nε pɑ la kεstjɔ̃
Nie o to mi chodzi.
Ce n'est pas où je veux en venir.
sə nε pɑ u ʒə vø ɑ̃ v(ə)niʀ
Jeśli o mnie chodzi...
Quant à moi..., En ce qui me concerne...
kɑ̃ta mwaˌ ɑ̃ sə ki mə kɔ̃sεʀn
Chodzi o to, że...
C'est que...
se kə