przy

lors de, à, (obok) czymś près de qqch

Będę przy tobie.
Je resterai à tes côtés.
ʒə ʀεst(ə)ʀe a te kote
Nie czytaj przy jedzeniu.
Ne lis pas en mangeant.
nə lis pɑ ɑ̃ mɑ̃ʒɑ̃
Nie mów tego przy dzieciach.
Ne le dis pas devant les enfants.
nə lə di pɑ d(ə)vɑ̃ lezɑ̃fɑ̃
Nie mam tego przy sobie.
Je ne l'ai pas sur moi.
ʒə nə le pɑ syʀ mwa
Będę siedzieć przy oknie.
Je serai assis près de la fenêtre.
ʒə s(ə)ʀe asi pʀε də la f(ə)nεtʀ
Chciałbym miejsce przy oknie.
J'aimerais un siège côté fenêtre., Je voudrais une place côté fenêtre.
ʒεmʀε œ̃ sjεʒ kote f(ə)nεtʀˌ ʒə vudʀε yn plas kote f(ə)nεtʀ
Jest przy forsie/kasie.
Il est plein aux as., Il roule sur l'or.
il ε plε̃ ozɑˌ il ʀul syʀ lɔʀ
Jest trochę przy kości.
Il a de l'embonpoint.
il a də lɑ̃bɔ̃pwε̃
Przy okazji...
À l'occasion de...
a lɔkazjɔ̃ də
Przy odrobinie szczęścia...
Avec un peu de chance...
avεk œ̃ pø də ʃɑ̃s
Przy wejściu na pokład (samolotu)...
À l'embarquement...
a lɑ̃baʀkmɑ̃...
Przy ładnej pogodzie...
Par beau temps...
paʀ bo tɑ̃
przy bliższych oględzinach
quand on regarde de plus près
kɑ̃tɔ̃ ʀ(ə)gaʀd də ply pʀε
przy śniadaniu/kolacji
au petit-déjeuner/dîner
o p(ə)tideʒœne/dine