pokonać

battre, (w bitwie itp.) vaincre

Pokonał wszystkich przeciwników.
Il a battu tous les adversaires.
il a baty tulezadvεʀsεʀ
Nigdy nie został pokonany.
Il n'a jamais été battu.
il na ʒamε ete baty
Arsenal pokonał Barcelonę.
Arsenal a battu Barcelone.
aʀsənal a baty baʀsəlɔn
Całą trasę pokonała pieszo.
Elle a réussi à faire tout le trajet.
εl a ʀeysi a fεʀ tu lə tʀaʒε
Musisz pokonać lęk przed lataniem.
Tu dois surmonter la peur de voler.
ty dwa syʀmɔ̃te la pœʀ də vɔle
Pokonałem chorobę.
J'ai vaincu une maladie.
ʒe vε̃ky yn maladi
Pokonali wielką odległość.
Ils ont couvert/parcouru une grande distance.
ilzɔ̃ kuvεʀ/paʀkuʀy yn gʀɑ̃d distɑ̃s