niż

que, (przed liczebnikiem) de

Lepiej późno niż wcale.
Mieux vaut tard que jamais.
mjø vo taʀ kə ʒamε
Nie pozostaje nic innego niż uciec.
On n'a qu'à se sauver.
ɔ̃ na ka sə sove
Wolę... niż...
Je préfère... à...
ʒə pʀefεʀ... a
nie wcześniej niż za godzinę
dans une heure au plus tôt
dɑ̃zyn œʀ o ply to