zależeć

1od kogoś/czegoś dépendre de qqn/qqch

To będzie zależało od pana/pani.
Cela dépendra de vous.
s(ə)la depɑ̃dʀa də vu
Gdyby to zależało ode mnie...
Si c'était moi qui décidais/à moi de décider...
si setε mwa ki desidε/a mwa də deside
To zależy od punktu widzenia.
Cela dépend de la façon dont on le prend.
s(ə)la depɑ̃ də la fasɔ̃ dɔ̃tɔ̃ lə pʀɑ̃
To zależy od tego, jak się wszystko potoczy.
Cela dépend du déroulement des événements.
s(ə)la depɑ̃ dy deʀulmɑ̃ dezevenmɑ̃
To zależy.
Ça dépend.
sa depɑ̃

2(być ważnym) na kimś/czymś tenir à qqn/qqch

Bardzo mi na tobie zależy.
Je tiens beaucoup à toi.
ʒə tjε̃ boku a twa
Zależy ci na mnie jeszcze?
Tu m'aimes encore ?
ty mεm ɑ̃kɔʀ ?
Nie zależy mi na współczuciu.
Je ne veux pas de la pitié.
ʒə nə vø pɑ də la pitje