ciężki

lourd/lourde, (trudny) dur/dure, difficile

Nie jest to dla ciebie za ciężkie?
Ce n'est pas trop lourd pour toi ?
sə nε pɑ tʀo luʀ puʀ twa ?
Ta torba jest znacznie cięższa.
Ce sac est beaucoup plus lourd.
sə sak ε boku ply luʀ
Jesteśmy w ciężkiej sytuacji.
Nous nous trouvons dans une situation difficile.
nu nu tʀuvɔ̃ dɑ̃zyn sitɥasjɔ̃ difisil
Jest w ciężkim stanie po wypadku.
Il est dans un état grave après un accident.
il ε dɑ̃zœ̃neta gʀav apʀε œ̃naksidɑ̃
Jej mąż zarabia ciężkie pieniądze.
Son mari gagne gros.
sɔ̃ maʀi gaɲ gʀo
z ciężkim sercem
à contrecœur
a kɔ̃tʀkœʀ