ogień

feu m

Czy możemy tu rozpalić ogień?
On peut allumer du feu ici ?
ɔ̃ pø alyme dy fø isi ?
Zgaście ten ogień.
Éteignez ce feu.
etεɲe sə fø
Masz ogień?
Tu as du feu ?
ty ɑ dy fø ?
Ogień opanował całe miasto.
Le feu/L'incendie se propageait dans toute la ville.
lə fø/lε̃sɑ̃di sə pʀɔpaʒε dɑ̃ tut la vil
Obejrzeliśmy pokaz sztucznych ogni.
On a regardé le feu d'artifice.
ɔ̃na ʀ(ə)gaʀde lə fø daʀtifis
Dorzucił do ognia.
Il a chargé le feu.
il a ʃaʀʒe lə fø
Ktoś zaprószył ogień w budynku.
Quelqu'un a provoqué un incendie dans le bâtiment.
kεlkœ̃ a pʀɔvɔke œ̃nε̃sɑ̃di dɑ̃ lə bɑtimɑ̃
Przestań dolewać oliwy do ognia!
Arrête de jeter de l'huile sur le feu.
aʀεt də ʒ(ə)te də lɥil syʀ lə fø
Nie ma dymu bez ognia.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
ilnja pɑ də fyme sɑ̃ fø
To jest igranie z ogniem.
C'est jouer avec le feu.
se ʒwe avεk lə fø
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
faire coup double, faire d'une pierre deux coups
fεʀ ku dublˌ fεʀ dyn pjεʀ dø ku