postawić

coś gdzieś mettre, poser qqch qqpart, (w grze) parier

Gdzie mam to postawić?
Où dois-je le mettre ?
u dwaʒə lə mεtʀ ?
To lekarstwo postawiło ją na nogi.
Ce médicament l'a remise sur pieds.
sə medikamɑ̃ la ʀ(ə)miz syʀ pje
Postawiono go przed faktem dokonanym.
On l'a mis devant le fait accompli.
ɔ̃ la mi d(ə)vɑ̃ lə fε akɔ̃pli
Postawił sprawę na ostrzu noża.
Il poussait l'affaire à l'extrême.
il pusε lafεʀ a lεkstʀεm
To nas postawiło w trudnej sytuacji.
Cela nous a mis dans une situation difficile.
s(ə)la nuza mi dɑ̃zyn sitɥasjɔ̃ difisil
Postaw się na moim miejscu.
Imagine-toi à ma place.
imaʒintwa a ma plas
Postawię wszystko na jedną kartę.
Je vais jouer mon va-tout., Je vais risquer le tout pour le tout.
ʒə vε ʒwe mɔ̃ vatuˌ ʒə vε ʀiske lə tu puʀ lə tu
Postawiłem 10 euro na tego konia.
J'ai parié/misé 10 euros sur ce cheval.
ʒe paʀje/mize dis øʀo syʀ sə ʃ(ə)val