właściwie

en fait, enfin, (odpowiednio) correctement

Właściwie masz rację.
Tu as raison, en fait.
ty ɑ ʀεzɔ̃ˌ ɑ̃ fεt
Dokąd właściwie idziemy?
Où va-t-on en fait ?, (pot.) On va où en fait ?
u vatɔ̃ ɑ̃ fεt?ˌ ɔ̃ va u ɑ̃ fεt?
Właściwie czemu nie?
Après tout, pourquoi pas ?
apʀε tuˌ puʀkwa pɑ ?
Właściwie to było zupełnie inaczej.
C'est que ça s'est passé autrement.
se kə sa se pɑse otʀəmɑ̃
papież Jan Paweł II, właściwie Karol Wojtyła
le pape Jean Paul II, nom de naissance Karol Wojtyla
lə pap ʒɑ̃ pol døˌ nɔ̃ də nεsɑ̃s kaʀɔl wɔjtila