cena

prix m, (koszt) coût m

Wszystko jest wliczone w cenę.
Tout (est) compris., Tout est inclus.
tu (ε) kɔ̃pʀiˌ tutεtε̃kly
Napoje nie są wliczone w cenę.
Les boissons ne sont pas comprises.
le bwasɔ̃ nə sɔ̃ pɑ kɔ̃pʀiz
Ceny poszły w górę.
Les prix ont monté.
le pʀi ɔ̃ mɔ̃te
Za wszelką cenę.
Coûte que coûte., À tout prix.
kut kə kutˌ a tu pʀi
Ceny idą w dół.
Les prix baissent.
le pʀi bεs
Podnieśli cenę.
Ils ont augmenté le prix.
ilzɔ̃ ɔgmɑ̃te lə pʀi
Wszystkie ceny zawierają VAT.
Prix TVA comprise.
pʀi teveɑ kɔ̃pʀiz
Dam panu/pani dobrą cenę.
Je vous fais un prix.
ʒə vu fε œ̃ pʀi
Jaka jest cena wywoławcza?
Quelle est la mise à prix ?
kεl ε la miz a pʀi ?
Informatycy są w cenie.
Les informaticiens sont très demandés.
lezε̃fɔʀmatisjε̃ sɔ̃ tʀε d(ə)mɑ̃de
To jest cena, którą musimy zapłacić.
C'est le prix que nous devons payer.
se lə pʀi kə nu dəvɔ̃ peje
w rozsądnych/przystępnych cenach
pour des prix raisonnables/acceptables
puʀ de pʀi ʀεzɔnabl/aksεptabl
cena za sztukę
prix par pièce
pʀi paʀ pjεs
za tę samą cenę
pour le même prix
puʀ lə mεm pʀi
zwykła cena/stawka bieżąca/standardowa pensja
prix/taux/salaire courant
pʀi/to/salεʀ kuʀɑ̃
posezonowe obniżki cen
soldes hors saison
sɔld ˈɔʀ sεzɔ̃