pozwolić

komuś robiť coś permettre à qqn de faire qqch

Państwo pozwolą, że się przedstawię.
Permettez-moi de me présenter., Permettez que je me présente.
pεʀmεtemwa də mə pʀezɑ̃teˌ pεʀmεte kə ʒə mə pʀezɑ̃t
Nie pozwolę na to.
Je ne le permettrai pas.
ʒə nə lə pεʀmεtʀe pɑ
Pozwoliła mi z tego korzystać.
Elle m'a permis de m'en servir.
εl ma pεʀmi də mɑ̃ sεʀviʀ
Kto ci na to pozwolił?
Qui te l'a permis ?
ki tə la pεʀmi ?
Za pozwoleniem...
Avec votre permission...
avεk vɔtʀ pεʀmisjɔ̃
Poproszę go o pozwolenie.
Je vais demander sa permission.
ʒə vε d(ə)mɑ̃de sa pεʀmisjɔ̃
Zrobił to bez (mojego) pozwolenia.
Il l'a fait sans (ma) permission.
il la fε sɑ̃ (ma) pεʀmisjɔ̃
Nie możemy sobie na to pozwolić.
C'est au-delà de nos possibilités.
setod(ə)la də no pɔsibilite
Mógłby sobie na to spokojnie pozwolić.
Il pourrait se le permettre s'il voulait.
il puʀε sə lə pεʀmεtʀ sil vulε
Nie pozwolono nam na to.
On n'a pas été autorisé à le faire.
ɔ̃ na pɑ ete ɔtɔʀize a lə fεʀ
Nie pozwól, żeby to poszło na marne.
Ne le laisse pas tomber à rien.
nə lə lεs pɑ tɔ̃be a ʀjε̃
Na co sobie pan(i) pozwala!
Comment osez-vous ?
kɔmɑ̃ ozevu ?
Pozwala sobie na zbyt wiele.
Il va trop loin., Il a du culot.
il va tʀo lwε̃ˌ il a dy kylo
Pozwala wchodzić sobie na głowę.
Il se laisse toujours faire.
il sə lεs tuʒuʀ fεʀ
O ile pogoda pozwoli, wyruszymy w południe.
Si le temps le permet, nous partirons à midi.
si lə tɑ̃ lə pεʀmεˌ nu paʀtiʀɔ̃ a midi
Pozwól na chwilkę.
Tu peux venir une minute ?
ty pø v(ə)niʀ yn minyt ?
Sprawdza, na ile może sobie pozwolić.
Il essaye quelles sont les limites.
il esεj kεl sɔ̃ le limit
Pozwoliłem sobie przynieść...
Je me suis permis d'apporter..., J'ai pris la liberté d'apporter...
ʒə mə sɥi pεʀmi dapɔʀteˌ ʒe pʀi la libεʀte dapɔʀte