trwać

durer, persister

Chwilę to potrwa.
Cela va durer un peu.
s(ə)la va dyʀe œ̃ pø
Żeby to długo nie trwało.
Ne t'attarde pas.
nə tataʀd pɑ
Nic nie trwa wiecznie.
Rien n'est éternel.
ʀjε̃ nεetεʀnεl
Trwa to jakieś cztery godziny.
Ça prend environ quatre heures.
sa pʀɑ̃ ɑ̃viʀɔ̃ katʀ œʀ
Trwa to jakiś czas, ale...
Ça prend du temps mais...
sa pʀɑ̃ dy tɑ̃ mε